projektová činnost,investiční výstavba,provádění staveb,montáž,montáže,ocelové haly,ocelová hala,montovaná konstrukce,montovaná hala,ASTRON,zkoušení elektrických zařízení,opravy elektrických zařízení,údržba elektrických zařízení,revize elektrických zařízení,plynová zařízení,tlakové nádoby,kotel,kotle,výroba rozvaděčů nízkého napětí,projekční práce,projektování,dodávky hal,montáž hal ASTRON,technické zařízení budov,projektové práce,stavební práce,elektro práce,měření,regulace,topení,plyn,voda,výstavba montovaných hal,realizace energetických staveb,výstavba trafostanic,rekonstrukce rozvoden nn,rozvodny nn,elektroinstalační práce,plynové kotelny,inženýrské služby,osvětlení,dodávka a montáž svítidel
VK INVESTING, s.r.o. - Projekty, haly, energetické stavby, plynové kotelny, osvětlení

O firmě

 

Multiwing

 

Firma založená v roce 1993. Zaměstnáváme 14 kvalifikovaných zaměstnanců, jsme členy komory ČKAIT. Vlastníci certifikátu jakosti podniku ČSN EN ISO 9001 a 14001. Certifikovaný systém se vztahuje na projektovou činnost v investiční výstavbě, provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, montáž, zkoušení, opravy, údržbu a revize vyhrazených elektrických zařízení, plynových zařízení, tlakových nádob a kotlů a výrobu rozvaděčů nízkého napětí.

 

Činnost firmy VK INVESTING je specializována na generální dodávky průmyslových staveb, realizace energetickýh staveb, projektové činnosti, inženýrské služby, dodávky a montáže otopných soustav, opravy, údržby, revize plynových zařízení, dodávký plynových kotelen na klíč, elektrické audity a návrh řešení úspor energií, fotovoltaické elektrárny na klíč, solární kolektory a tepelná čerpadla.

 

 
Firma vlastní stavebně montážní pojištění na prováděné práce v celé České republice. Pojišťovací smlouva se vztahuje i na subdodavatele. Pojistná částka z obecné odpovědnosti činí 10 mil. Kč.
©  VK INVESTING s.r.o.