Energetické audity

Energetické audity se zpracovávají v souladu s požadavky zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií a jeho prováděcí vyhlášky 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.

Energetický audit lze zpracovat jak pro budovu školy, tak pro rozsáhlý areál průmyslového podniku. Audit obsahuje – zhodnocení současného provozu budovy, kotelny, ale i smluv s dodavateli energií či např. zlepšení regulace topení atd. Cílem auditu jsou pak doporučení, jak snížit náklady na energie včetně ekonomického vyhodnocení návratnosti investice.
 

Energetické audity – kdo by je měl nechat zpracovat

V zásadě se energetické audity zpracovávají v současné době:

 • jako zákonná povinnost
 • jako příloha k žádosti o dotaci (OPŽP, OP PIK, Nová Zelená úsporám)
 • při plánované rekonstrukci budov, hledání úspor energie ve výrobních a dalších provozech

Ze zákona mají povinnost nechat zpracovat energetický audit tyto subjekty:

 • všechny subjekty se spotřebou energií větší než 35 000 GJ/rok
 • všechny veřejnoprávní subjekty se spotřebou větší než 1 500 GJ/rok
 • subjekt provádějící větším změnu dokončené budovy, pokud nejsou splněny požadavky na její energetickou náročnost dle § 7 odst. 5 písm. f.
 • velké podniky dle definice velkého podniku v souladu s doporučením Evropské komise

Energetické audity – účel zpracování

Kvalitně zpracovaný a aktuální energetický audit se stává manuálem pro plánování opatření souvisejících se spotřebou energie, ať už jde o investice do rekonstrukcí budov, změny systému vytápění nebo organizační a provozní změny.
 

Energetické audity – doba platnosti

Energetický audit je platný do nejbližší větší změny energetického hospodářství. Např. zateplujete-li budovu, jedná se o větší změnu a energetický audit musíte zpracovat znovu. Pro velké podniky je platnost nově omezena na čtyři roky.

Energetické audity realizujeme převážně ve východních Čechách – Hradec Králové, Pardubice, Jaroměř, Náchod, Dvůr Králové, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Praha, střední Čechy atd. Ovšem působíme i v celé České Republice.

Máte-li zájem o více informací, nabídku nebo o objednání služby, kontaktujte nás:
E-mail: info@vki.cz
Tel: +420 491 815 191 a +420 606 502 682

Vybrané Reference: Energetický posudek výrobní budovy firmy JAPIO včetně projektové dokumentace
JAPIO, spol. s r.o. – Svoboda nad Úpou
Objem: 100 000 Kč

Využití tepla z odpadního tepla, program EKOENERGIE
Veba a.s. – Broumov
Objem: 500 000 Kč

ZAJIŠTĚNÍ CELÉ STAVBY:

 • STUDIE
 • ENERGETICKÝ AUDIT
 • SPOLUPRÁCE ZAJISTĚNÍ DOTACE OPPI
 • DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • TENDROVÁ DOKUMENTACE
 • REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
 • GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY
 • KOLAUDACE
 • SERVIS INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ
 • ZHODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI OPATŘENÍ

Další reference

Rekonstrukce vytápění
Karlova univerzita – Zámek Poděbrady

multiwing

 

Kompletní rekonstrukce haly
ATELIER TECHNIK – Dvůr Králové

multiwing

 

Rekonstrukce vytápění a výměníku
Machoňova Pasáž Pardubice

multiwing

 

Tepelná čerpadla a Vytápění
SBD Náchod

multiwing