Vytápění – Tepelná čerpadla

Navrhneme optimální řešení tepelného čerpadla přímo pro Váš dům či stavební objekt. Používáme kvalitní německé tepelné čerpadla Stiebel – Eltron.

  • Firma STIEBEL ELTRON se specializuje na vývoj tepelných čerpadel již 40 let
  • Systémové řešení s tepelnými čerpadly pro každého
  • Systém pro budoucnost
  • Tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON pracují tiše a neruší komfort bydlení
  • Tepelná čerpadla šetří až 70 % nákladů na vytápění

r1 r2 r3 r4

 

Systém vzduch – voda

Sluncem zahřátý vzduch je dostupný všude. Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané teplo využívá pro ohřev vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody. Tepelná čerpadla dokáží i při teplotě venkovního vzduchu -20 °C odebírat dostatek energie potřebné pro vytápění.

Tepelná čerpadla jsou dodávána v kompaktním provedení pro venkovní nebo vnitřní instalaci. Ke vnitřnímu provedení je vzduch přiváděn přes stěnové průchodky pomocí vzduchových hadic. Variantou je provedení dělené, u kterého jsou vnitřní a venkovní jednotka spojeny vedením chladiva. Mimořádnou výhodou je snadná instalace tepelného čerpadla vzduch | voda bez rozsáhlých zemních prací a bez povolení. Tepelné čerpadlo je tak tiché, že ho za provozu sotva uslyšíte.
 

Systém země – voda s plošným kolektorem

Tento systém využívá sluneční energii naakumulovanou v zemském povrchu. Ve střední Evropě je půda v hloubce cca 1,5 m i za chladných zimních dnů dostatečně teplá, aby bylo možno hospodárně provozovat tepelná čerpadla. Pro zemní kolektor potřebujete dostatečně velkou plochu pozemku pro trubkový systém, který odebírá teplo z půdy. Je zapotřebí přibližně dvojnásobku až trojnásobku plochy pozemku vzhledem k vytápěné obytné ploše. Plastovým potrubím protéká ekologická nemrznoucí směs, která vede získané teplo do tepelného čerpadla.

Pokud máte dostatečně velký pozemek, máte nevyčerpatelnou zásobu energie a ideální předpoklady k použití tepelného čerpadla země | voda s plošným kolektorem.
 

Systém země – voda s půdním vrtem

Svislé geotermální sondy potřebuji méně místa. Použitím vrtací soupravy se provedeno potřebný počet vrtů o hloubce cca. 100 m, do kterých se zapustí geotermální sondy. Ty jsou vybaveny patou sondy a vertikálním plastovým potrubím, kterém cirkuluje nemrznoucí směs, odebírající zemi teplo.

Výkon odběru závisí na kvalitě půdy. V závislosti na tepelném čerpadle a kvalitě půdy je zapojeno několik geotermálních sond do zdrojového systému.
 

Systém voda – voda

Podzemní voda je dobrým akumulátorem slunečního tepla. Voda je studničním čerpadlem odebírána ze zdrojové studny a po odebrání energie ve výměníku tepelného čerpadla je vrácena zpět do vsakovací studny. I za nejchladnějších zimních dní udržuje konstantní teplotu +7 °C až +12 °C. Při stále teplotní úrovni zdroje tepla je topný faktor tepelného čerpadla po celý rok téměř stejný.
Podzemní voda není k dispozici všude v dostatečné kvantitě a vhodné kvalitě. Její použití musí odsouhlasit příslušný vodohospodářský úřad.

Vytápění pomocí úsporných tepelných čerpadel realizujeme převážně ve východních Čechách – Hradec Králové, Pardubice, Jaroměř, Náchod, Dvůr Králové, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Praha, střední Čechy atd. Ovšem působíme i v celé České Republice.

Máte-li zájem o více informací, nabídku nebo o objednání služby, kontaktujte nás:
E-mail: info@vki.cz
Tel: +420 491 815 191 a +420 606 502 682

Vybrané Reference:  Vytápění pomocí tepelných čerpadel vzduch – voda v rodinném domku. Dále k vytápění a k ohřevu vody přispívá automatický solární systém. Instalace obsahovala i centrální vysavač, regulaci a automatickou bazénovou technologii.
pan Ing. Novák

tepelna-cerpadla-solarni-system-1-of-4 automatická bazénová technologie regulátor tepelného čerpadla Regulace, regulátor

Kaskáda tepelných čerpadel vzduch – voda
Panelový dům – panelák – SBD Náchod
Objem: 3 500 000 Kč

vydechy Zásobníky Rozvody Tepelná čerpadla

Vytápění objektu pomocí tepelných čerpadel
Dubenec

tepelná čerpadla Tepelné čerpadlo Stiebel Eltron
zásobník a rozvody

Vytápění bytového domu pomocí kaskády tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla je možnost ovládat dálkově a nastavovat různé parametry – topná voda, teplota v místnosti apod.
SBD Náchod

objekt vydechy Rozvody
dalkovy-monitoring-tepelnych-cerpadeldalkovy-monitoring-pres-internet-tepelnych-cerpadel
dalkovy-monitoring-tepelna-cerpadla

Bezdrátové centrální ovládání teplot v objektu. Nyní lze ovládat i ze Smartphonu. Lze nastavovat teploty u: podlahového vytápění, radiátorové hlavice. Lze upravovat týdenní topný režim, víkendový režim, denní režim apod.
pan Bc. Černý

dalkove-nastavovani-teplot1 dalkove-nastavovani-teplot4
dalkove-nastavovani-teplot3 dalkove-nastavovani-teplot2
dalkove-nastavovani-teplot8 dalkove-nastavovani-teplot7
dalkove-nastavovani-teplot6 dalkove-nastavovani-teplot5

Další reference

Rekonstrukce vytápění
Karlova univerzita – Zámek Poděbrady

multiwing

 

Kompletní rekonstrukce haly
ATELIER TECHNIK – Dvůr Králové

multiwing

 

Rekonstrukce vytápění a výměníku
Machoňova Pasáž Pardubice

multiwing

 

Tepelná čerpadla a Vytápění
SBD Náchod

multiwing